Verksamhet och pedagogik

På Arkitektens förskola bemöter vi barnen med värme, öppenhet, lyhördhet och respekt. Varje barn skall få sina behov respekterade och tillgodosedda och få uppleva sitt eget värde. Vi ser trygghet som grund och förutsättning för lärande.

I den dagliga verksamheten får barnen använda sin kreativitet och fantasi och får därmed möjlighet till att uppslukas av en uppgift. Genom att arbeta med projekt där barnens intressen utgör grund för innehåll och riktning säkerställa vi detta. De ges tid genom att vi inte serverar färdiga svar utan fokuserar på barnens tankar, hypoteser och lärprocesser.

Vi respekterar och lyssnar på barnen. Barnen är delaktiga i både ord och handling.

Vi arbetar normkritiskt på Arkitektens förskola. För oss är det viktigt att alla barn accepteras som de är och vill vara. Vi ser barn som barn, och sätter dem inte i olika fack, så som kön eller etnicitet. Vi vill att barnen skall lära sig att ta hänsyn till andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Uppdaterad: