Barnråd

Barnråd

Barnrådet är en del av det demokratiska arbete som vi bedriver tillsammans med barnen på förskolan. Barnen får där testa sina demokratiska möjligheter och se att de konkret kan påverka sin vardag på förskolan.

Vi träffas i barnrådet c:a två-tre ggr/termin. Alla barn som vill ska någon gång under sin förskoletid få vara med på ett barnrådsmöte och vara barnrådsrepresentant.

20 juni 2018