Styrdokument

För att säkerställa en god kvalitet i de svenska förskolorna finns ett antal dokument som styr förskolans verksamhet, så kallade styrdokument. Arbetet i vår verksamhet utgår från:  

  • Läroplan för förskolan 1998 reviderad 2016 (pdf) utgör en grund för den pedagogiska verksamheten och tydliggör uppdraget med att främja barns utveckling och lärande från tidig ålder. Läroplanens grundtanke bygger på att vi ska lägga grunden för ett livslångt lärande
  • Skollagen
  • På förskolan finns en utarbetad Plan mot diskriminering och kränkande behandling, som vi fortlöpande utvärderar.

Klicka på länkarna för att läsa eller ladda ner dokumenten!

Uppdaterad: