Styrdokument

För att säkerställa en god kvalitet i de svenska förskolorna finns ett antal dokument som styr förskolans verksamhet, så kallade styrdokument.