Styrdokument

För att säkerställa en god kvalitet i de svenska förskolorna finns ett antal dokument som styr förskolans verksamhet, så kallade styrdokument. Ett styrdokument är Läroplan för förskolan. Den förkortas som Lpfö18.

Du kan läsa läroplanen här.